Privacybeleid

 1. Gegevensbescherming in een overzicht

Algemene aanwijzingen

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in ons vermeld privacybeleid onder deze tekst.

Registreren van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het registreren van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch tijdens het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om het werken van de website zonder storingen te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u betreffende uw gegevens?

U hebt steeds het recht gratis informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doeleinde van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt bovendien het recht om te eisen om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor, alsook voor overige vragen omtrent het thema gegevensbescherming kunt u steeds via het in het colofon vermelde adres met ons contact opnemen. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt normaliter anoniem; het surfgedrag kan niet aan u worden gekoppeld. U kunt deze analyse weerspreken of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie erover vindt u in het onderstaande privacybeleid.

U kunt deze analyse weerspreken. Over de mogelijkheden tot verzet zullen we u in dit privacybeleid inlichten.

 1. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerder van deze pagina's hechten heel veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, alsook dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Het beschikbaar privacybeleid verduidelijkt welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het verduidelijkt ook hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een bescherming van de gegevens voor de toegang door derden zonder hiaten is niet mogelijk.

Instructie omtrent de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
UNIGLAS GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10
56410 Montabaur
Telefoon: +49 (0) 2602-949290
E-mail: info@uniglas.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres o.a.).

Herroepen van uw goedkeuring voor de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke goedkeuring. U kunt een reeds verleende goedkeuring steeds herroepen. Daarvoor volstaat een informele mededeling via e-mail. De rechtmatigheid van de tot aan het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onveranderd van kracht.

Recht op het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

In geval van schending van het privacyrecht mag de betroffen persoon een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. Verantwoordelijke toezichthoudende instantie in vragen inzake privacy is de functionaris voor gegevensbescherming van het bondsland, waar ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming, alsook hun contactgegevens kunnen worden gevonden op onderstaande link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens, die we op basis van uw goedkeuring of bij het vervullen van een overeenkomst automatisch verwerken, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Zoverre u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dit enkel zoverre het technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als paginabeheerder zendt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een gecodeerde verbinding herkent u daaraan dat de adreslijn van de browser van “http://” auf “https://” verandert en aan het slot-symbool in uw browserlijn.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons overhandigt, niet door derden worden gelezen.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

UNIGLAS GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10
56410 Montabaur

Telefoon: +49 (0) 2602/949290
E-mail: datenschutz@uniglas.de

 1. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'Sessiecookies'. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij een volgende bezoek te herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in een enkel geval toestaan, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten, alsook het automatisch wissen van de cookies tijdens het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor het uitvoeren van het elektronisch communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) vereist zijn, worden op basis van art. 6, lid 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang aan het opslaan van cookies voor het technisch storingvrij en geoptimaliseerd beschikbaar stellen van zijn diensten. Zoverre andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in het privacybeleid apart behandeld.

Serverlog-bestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostname van de computer die toegang krijgt
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere databronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor het vervullen van een overeenkomst of maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen laat geworden, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens voor het bewerken van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder uw goedkeuring door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op basis van uw goedkeuring (art. 6, lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze goedkeuring steeds herroepen. Daarvoor volstaat een vormloze mededeling via e-mail. De rechtmatigheid van de tot aan het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onveranderd van kracht.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt deze te wissen, uw goedkeuring tot opslaan herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. nadat de bewerking van uw aanvraag voltooid is). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaarperioden – blijven hiervan onaangetast.

 

 1. Plugins en tools

Google maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het vereist om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaliter aan een server van Google in Amerika overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van onze online aanbiedingen en in een gemakkelijke terugvindbaarheid van de door ons op de website opgegeven plaatsen. Dit geeft een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f DSGVO weer.

Meer informatie omtrent omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.