Duurzaam bouwen

Competentiecentrum Verden

Duurzaam bouwen is de trend. Om dit nog beter te onderzoeken en te stimuleren is in Verden een competentiecentrum opgericht. Een innovatieve glazen gevel, die ook statische functies overneemt, levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van dit doel.

De hout-glas verbindingselementen van het glazen-gevelsysteem UNIGLAS®|FACADE bestaan uit een ruit van isolatieglas en een gepatenteerde verbindingslijst van gelamineerd hout.

Duurzaamheid is de eis van het moment. In de architectuur betekent dit dat de hele levenscyclus van een gebouw, vooral vanuit ecologisch en economisch oogpunt, uitgebalanceerd en geoptimaliseerd moet zijn. Als aan het begin van de ontwerpfase wordt een totaalconcept ontwikkeld, waarin alle fasen van deze cyclus in aanmerking worden genomen, tot aan de uiteindelijke demontage. Daarbij wordt gekeken naar de effecten op alle betroffen hulpbronnen, zoals het plaatselijke en wereldwijde milieu, gebruikt oppervlak, energie-efficiëntie, maar bijvoorbeeld ook naar sociaal-culturele en generatieaspecten.

Het Norddeutsche Zentrum für Nachhaltiges Bauen – NZNB – heeft zich tot taak gesteld om alle beschikbare vakkennis te koppelen, uit te breiden en te verspreiden. Alle deelnemers aan het bouwproces worden aangesproken: planners, fabrikanten van bouwmaterialen, uitvoerders, gebruikers en eindklanten, ontwikkelaars, onderzoekers en ingenieurs. De vakkennis en resultaten worden overgebracht door het bieden van informatie, advies, kwalificering en onderwijs.

Als centraal gebouw en eerste gebouwdeel van de NZNB is het competentiecentrum aan zijn werkzaamheden begonnen. In het gebouw bevinden zich hoofdzakelijk kantoren, expositieruimten en congres- en vergaderzalen. Drie rechthoekige lichamen van verschillende hoogte lopen in elkaar over. De centrale rechthoek van vijf verdiepingen hoog is enigszins schuin naar het zuidoosten georiënteerd. Hoewel het gebouw zelf en zijn functies tamelijk onspectaculair lijken, zijn enkele constructieve details opmerkelijk.

Ga terug